คลินิกผู้สูงอายุ

           

ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล คัดกรองผู้เข้ารับบริการตามภาวะสุขภาพ บริการคลินิกผู้สูงอายุ

 

ธาราบำบัด

ธาราบำบัด หรือ Hydrotherapy เป็นรูปแบบหนึ่งของวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัด

ห้องอบสมุนไพร

ด้วยคุณค่าของสมุนไพรไทย ในการบำรุงรักษาร่างกายและผิวพรรณ

รายละเอียด

โปรแกรมการฝึกอบรม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ

รายละเอียด



โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

 

คู่มือการรับผู้ป่วยเข้าเป็นผู้ป่วยใน  คลิกที่นี่

 ข่าวสระธาราบำบัดที่ออกอากาศ 

        mail  ข่าวเพื่อสื่อมวลชน สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข อ่านต่อ... ​ .

       mail   ครอบครัวข่าว 3 "อควายิมธาราบำบัด ทางเลือกใหม่การออกกำลังกายผู้สูงอายุ" ออกอากาศวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 10.00น.

        mail  ข่าวหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ สกู้ปข่าวสั้น ใช้ ′ธาราบำบัด′ รักษาข้อเข่าเสื่อมผู้สูงวัย ผลวิจัยพบช่วยฟื้นฟู ลดปวดได้ดี อ่านต่อ ...

 

 ประชาสัมพันธ์

 ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการงานสารสนเทศ(รอบที่ 1)31/3/60 คลิกที่นี่             

VDO แนะนำ โรงพยาบาล

พัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบุรณาการเขตบริการสุขภาพที่6

โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุบบบูรณาการเขตบริการสุขภาพที่ 6 : กรมการแพทย์พบเขตบริการสุขภาพที่ 6 
นโยบาย Intermediacare : ประเด็นท้าทายสู่การปฏิบัติ

ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม Dolphin 1-2 โรงแรมแคนทารีเบย์ จังหวัดระยอง

 สามารถ Download เอกสารการประชุมได้ที่นี่

News

 “งานบริการผู้ป่วยใน รับดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู และผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพ” อ่านต่อ...